Kontakt

Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa


pawel.pelc@agencjaratingu.pl
www.agencjaratingu.pl

Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:000038366256, NIP 701-028-67-57, Regon 142854893,
kapitał zakładowy wpłacony: 1 500 000, 00 zł.


Copyright © 2012 audytesg.com Projekt: bxmmultimedia
CMS BxM Administrator