Audyt ESG

ESG to kluczowe dla rozwoju i stabilności firmy czynniki z zakresu
zarządzania środowiskiem (E), odpowiedzialności społecznej (S)
i ładu korporacyjnego (G).

AUDYT ESG
  to przegląd tych kluczowych czynników (E), (S), (G),
sprawdzenie ich zgodności z normami, przygotowanie pakietu koniecznych działań w celu dostosowania tych czynników do najwyższych wymagań
Monitoring ich wdrażania i bieżąca reakcja na pojawiające się wyzwania

AUDYT ESG kończy się wydaniem przez AGENCJĘ RATINGU SPOŁECZNEGO świadectwa potwierdzającego przeprowadzenie audytu i wydania wytycznych w celu osiągnięcia odpowiednich standardów ESG. Świadectwo potwierdzające przeprowadzenie audytu ESG i wydanie wytycznych można wykorzystywać w celach marketingowych w materiałach promocyjnych oraz na stronach firmy.

ESG to kluczowe dla rozwoju i stabilności firmy czynniki w zakresie zarządzania środowiskiem (E), odpowiedzialności społecznej (S) i ładu korporacyjnego (G).

Na AUDYT ESG składają się określone w prezentacji etapy pracy, prowadzące do powstania raportu zawierającego praktyczne zalecenia, których wdrożenie ograniczy ryzyko firmy w tych polach, spowoduje długoterminową stabilizację i zrównoważony wzrost wartości firmy.
 
Nasz audyt dostosowany do indywidualnej charakterystyki firmy, wymagań branżowych kończy się wydaniem przez ARS      ŚWIADECTA AUDYTU ESG.

Metodologia oparta na najlepszych trendach światowych

• Przyjęcie polityki ESG buduje pewne i długoterminowe relacje z otoczeniem firmy,
• Firma prezentuje się jako stabilna, zrównoważona i transparentna
• Wprowadzenie wymaganych przez ESG procedur prowadzi do uporządkowania działań firmy - elementy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach płynących z działów objętych monitoringiem ESG.
• Redukcja kosztów poprzez wdrożenie procedury oszczędności zużycia surowców i zasobów, w tym energii, wody, itd..
• Redukcja kosztów strat nadzwyczajnych wynikających z możliwych kar za łamanie przepisów środowiskowych i prawa pracy
• Wprowadzenie systemu szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
• Spełnienie wymogów inwestorów coraz częściej kierujących uwagę na firmy społecznie odpowiedzialne


Etapy Audytu ESG


Copyright © 2012 audytesg.com Projekt: bxmmultimedia
CMS BxM Administrator