O nas

W roku 2012, w odpowiedzi na duże zainteresowanie rynku efektywnością odpowiedzialnego zarządzania, ARS sp. z o.o. wprowadziła nowy produkt doradczy – AUDYT ESG, mający na celu pomoc przedsiębiorcom w implementacji norm stwarzających możliwości stabilnego wzrostu firmy, podnoszenia jej wartości i kreujących jej przewagi konkurencyjne.

Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o. (ARS), jest pierwszą w Polsce agencją, oceniająca firmy pod kątem spełniania wymogów ESG. Podstawową działalnością firmy jest dostarczanie zarządzającym aktywami nowoczesnych narzędzi oceny firm opartych na ratingach zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Zarząd ARS

Cezary Mech, Prezes Zarządu

Absolwent SGPiS oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. W latach 1990-1994 studiował w International Graduate School of Management (IESE) w Barcelonie, gdzie ukończył studia doktoranckie o specjalności finanse i uzyskał tytuł Doctor of Business Administration (Finance) IESE/ Uniwersytet Navarry z wyróżnieniem (cum laude). Pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, CIIF (International Center of Financial Investigation), oraz Katedr Ekonomii i Finansów IESE w Barcelonie. Wykładowca finansów w Wyższej Szkole Handlu i Prawa/Pryfysgol Cymru University of Wales i projektów naukowych Centrum im. A. Smitha, Institute for East-West Studies. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., PKO BP, CERA (obecnie Fitch Polska), PADCO (Planning and Development Collaborative Internaltional) w Kijowie. W latach 1998-2002 prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W 2001 r. wybrany pierwszym Wiceprezydentem AIOS (Stowarzyszenia Instytucji Nadzorujących Fundusze Emerytalne), a w 2004 przewodniczącym Komisji Finansów Związku Miast Polskich. W roku 2005/2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Wiceprzewodniczący KNB i KNUiFE oraz stały członek KPWiG, oraz EBC (European Banking Committee), ESC (European Securities Committee), EIOPC (European Insurance and Occupational Pension Funds Committee), EFCC (European Financial Conglomerate Committee) i FSC (Financial Services Committee). W 1998 r. pełnił funkcję doradcy premiera, a w latach 2006-08 był zastępcą szefa Kancelarii Sejmu. Był też doradcą Prezesa GUS i Prezesa NBP.

 

Paweł Pelc, Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też studia podyplomowe Zarządzanie w Administracji Publicznej na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny (Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca). Ekspert w zakresie rynku kapitałowego, instytycji finansowych i nadzoru nad funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi, bankami i zakładami ubezpieczeń oraz reform emerytalnych.
Były: Wiceprzewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emertyalnych, Wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i członek Komisji Nadzoru Bankowego oraz Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego Komisji Nadzoru Finansowego.W Narodowym Banku Polskim pełnił funkcję Doradcy Prezesa a następnie Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego. W Polskim Banku Rozwoju SA był Dyrektorem Gabinetu Prezesa a wcześniej Kierownikiem Sekcji Wspomagania w Departamencie Kredytowym. Doradzał Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego, Litewskiej Komisji Papierów Wartościowych, Macedońskiemu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Występował jako ekspert w pracach parlamentarnych. Był Zastępcą Dyrektora Biura Polityki Finansowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Asystentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyetu Warszawskiego. Wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE.

 


Copyright © 2012 audytesg.com Projekt: bxmmultimedia
CMS BxM Administrator