ESG - Wartość dla Firm

Dlaczego twoja firma powinna przeprowadzić Audyt ESG!

• Opracowanie wytycznych dla minimalizacji ryzyka firmy i w długiej perspektywie budowy wartości dodanej
• Nadanie społecznego znaczenia działalności przedsiębiorstwa, wzrost zaufania klientów
• Przegląd kluczowych pół działalności firmy wpływających na jej rozwój i długoterminową stabilność
• Wprowadzenie wymaganych przez ESG procedur prowadzi do uporządkowania
• Przygotowanie do publikacji raportu CSR wykorzystywanego dla budowy przewagi konkurencyjnej
• Wsparcie i doradztwo przy wpisie do Global Compact
 


Copyright © 2012 audytesg.com Projekt: bxmmultimedia
CMS BxM Administrator